Våga Vara Viktig!

”Våga Vara Viktig!” är ett koncept som kommer att genomsyra denna blogg och som är grundtemat i allt jag gör som föreläsare och författare. Det handlar om självkänsla, självrespekt och om att känna sig bemäktigad.
Här finns mina blogginlägg under kategorin Våga Vara Viktig!

lighthouse_600x400