Föreläsare & Författare

Nina ler_600x400Mina föreläsningar är till för att skapa självkänsla hos individen, teamet och hela organisationen. De ska sätta igång tankar och processer, och belysa både uppenbara och gömda styrkor och förmågor, individuellt och organisatoriskt.

Det viktiga är inte att du gillar mig när du har hört mig föreläsa – det viktiga är att du gillar dig själv när du har hört mig. Det jag säger kommer aldrig i sig själv att förändra, men det sätter igång processer hos dig och din organisation som leder till förändring.

Här hittar du min blogg om att vara Föreläsare & Författare

Föreläsningar:

”Våga Vara Viktig! är rubriken på alla mina föreläsningar och work-shops. Det finns en bristande självkänsla, inte bara hos individer, utan även hos organisationer. Alltför många gånger tar vi till kostsamma omvägar för att bli bättre och effektivare – när effektiviteten, kunskapen och arbetsglädjen ofta finns mitt framför näsan på oss. De är bara dolda av jantelag och vår rädsla att ta plats och våga vara så viktiga som vi är – som team och organisation. Nedan finner du några av de underteman jag jobbar med:

”Hur bra vi är, och hur vi är bra” är en föreläsning/work-shop för att hitta teamets och/eller organisationens styrkor. Föreläsningen syftar till att besvara frågor som: Behöver vi åka på kurs eller nyrekrytera – eller finns redan kompetensen på plats? Vilka styrkor tar vi med oss på färden in i framtidens utmaningar? Har vi förutsättningar för en större/snabbare/längre utveckling än vad vi förut trott om oss själva?

”Våga vara vi” handlar om att renodla det bästa hos teamet och/eller organisationen, och ”sticka ut” där det lönar sig.

”Våga växa” är en föreläsning om att ta vägen in i framtiden, och att skapa de bästa förutsättningarna för den färden.

”Vårda våra resurser” – om tid, energi och ekonomi, och hur vi använder och balanserar dessa, för största möjliga effektivitet.

”Vara vardagshjälte” handlar om balansen mellan att vara myndighetsperson och medmänniska. En föreläsning för alla dem vars vardag består i att hjälpa andra till en ny livssituation.

”Dress for success” är en föreläsning om färg, form, mönster och stil, för att få den effekt man önskar i det sammanhang man verkar i, och samtidigt stärka det personliga varumärket.

”Presentationsteknik för skräckslagna” – tips och teknik för att våga hålla en föredragning, genomföra ett säljsamtal, eller mingla och möta nya människor

”Må toppen i knoppen och kroppen” handlar om grundläggande livsvillkor och förhållningssätt för att må bra och skapa förutsättningar för utveckling och effektivitet.

”Gilla läget eller förändra läget?” kan både användas som uppföljare till ”Må toppen i knoppen och kroppen” eller användas som en fristående föreläsning.

”Naturligt nätverkande enligt Nina” är en personlig betraktelse om resan från blyg till orädd, med verktyg att ha med på färden.

Jag agerar också moderator, konferencier och toastmaster, och är behjälplig med inspiration och vägledning på andra vis.