Det är ett jobb

12 mars, 2013 | By

Det finns en utbredd missuppfattning att den som är arbetssökande inte gör något. Att det är en form av betald ledighet. Lika stor är missuppfattningen att det inte krävs någon som helst kompetens för att ha Jobbet Att Vara Arbetssökande. Bådadera är helt fel.

Att söka jobb tar mycket tid, och många gör det både till vardags och på helger och kvällar (som med många andra jobb).

Att söka jobb är heller inget som går att göra utan att ha kunskap om hur. Precis som alla andra jobb kräver det en upplärningstid, och under tiden man har jobbet behöver man lära nytt, få goda råd, och få feedback på det man åstadkommit (precis som med alla andra jobb).

Respekt för att Jobbet Att Vara Arbetssökande är ett jobb är något jag efterlyser – hos både dem som själva har jobbet och hos dem som på olika sätt agerar stödfunktioner till den som sköter själva kärnverksamheten ((så att säga).

Om också känslan av att detta är ett jobb fanns hos politiker, samhälle och nära omgivning så skulle Jobbet Att Vara Arbetssökande bli både lättare, roligare och effektivare för den som ska sköta själva jobbet.

Vad behöver vi alla för att göra ett bra jobb?

  • I alla jobb behöver man ha kul, få framgångar och känna sig glad.
  • I alla jobb behöver man få uppmuntran och kunna mäta framgångar.
  • I alla jobb behöver man kollegor att dryfta problem med.
  • I alla jobb behöver man olika sorters arbetskamrater – de som sysslar med exakt samma saker, de på en annan avdelning som jobbar med supportfunktioner, en eller flera projektledare. Och så kanske någon lätt frånvarande chef som kräver in rapporter och sätter agendan (som man givetvis tolkar på det sätt man vill och på det sätt man behöver i det dagliga arbetet).
  • I alla jobb behöver man vara Ny På Jobbet i några veckor, och inhämta kunskap från dem med längre erfarenhet, eller från någon snabbkurs i hur man gör.
  • I alla jobb behöver man känna att det man gör är meningsfullt, leder till något, och att man är synlig. Samt gärna känna att man är bra på det man gör.

Några saker som skiljer jobbet att vara arbetssökande från andra jobb:

  • Löneutvecklingen är i bästa fall noll, i sämsta fall negativ
  • Det saknar många av de uppiggande inslag som andra jobb har (som semester t ex)
  • Ju bättre du blir på jobbet desto större är ”risken” att du blir av med det.

Så lycka till med att bli av med Jobbet Att Vara Arbetssökande!

Inlagd i: Jobbet Att Vara Arbetssökande | Tags: , , ,

Om skribenten (Skribentens profil)

Nina Sjöstrand har erfarenhet från en lång rad branscher och är nu verksam som föreläsare, författare och organisationsutvecklare.

Kommentarer (1)

Länkar till den här postningen

  1. Jobbsökarfika | LinnLetarJobb.se | 4 april, 2013